Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2011

Savijka
- Wiesz, według teorii gier nie powinno się nikomu mówić, kiedy ma się urodziny.
- Nie rozumiem.
- To przegrywające otwarcie. Po nim nie ma wygrywającej strategii.
- Jak to, strategii? Chodzi o urodziny.

Dokładnie to samo powiedziała Chelsea, kiedy jej tłumaczyłem. Posłuchaj, mówiłem, załóżmy, że mówisz wszystkim, kiedy to jest, a potem nic się nie dzieje. To prawie jak policzek.

A załóżmy, że wyprawiają ci urodziny, odparła Chelsea.

Wtedy nie wiesz, czy robią to szczerze, czy twoje wcześniejsze działanie skłoniło ich, z poczucia winy, do obchodzenia święta, o którym woleliby nie pamiętać. Za to, jeśli nikomu nie powiesz i nikt nie przyjdzie, nie ma powodu się martwić, bo w końcu przecież nikomu nie powiedziałaś. A jeżeli już ktoś zaprosi cię na drinka, wiesz, że to szczere – nikt nie zadawałby sobie trudu, by się dowiedzieć, kiedy masz urodziny – a potem obchodzić ich – gdyby naprawdę cię nie lubił. (…) Matematyka dowodzi niezbicie: jedyną wygrywającą strategią jest tajemnica.
— Peters Watts, "Ślepowidzenie"
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaaprikose aprikose

September 14 2011

Savijka
VOLDEMORT is a lot like a teenage girl.

He has a diary, a favourite ring and necklace, a tiara, a special cup, a pet he adores, and an obsession with a famous teenage boy.

(Source: comethoutortoise)

See you in another life, brotha
Reposted fromDaggeroftheMind DaggeroftheMind viaaprikose aprikose
Savijka

September 07 2011

Savijka
Ajjj, zupełnie zapomnialam że coś zakładałam i w dodatku nie wiem jak się dodaje znajomych ;p
Zapowiada się super weekend;D

September 03 2011

Savijka
Myślę że dobrym pomysłem będzie opisywanie niektórych zdarzeń z mojego życia. Robie to przede wszystkim dla siebie, jako że mało prawdopodobieństwo jest że znajdzie mnie ktoś nieoczekiwany przeze mnie, i też jest możliwe że nawet gdybym to pisała na kompie albo w zwykłym zeszycie, to i tak łatwo byłoby te zapiski znaleść, więc na pewno zaszkodziłabym tylko sobie zapisując gdziekolwiek zbyt intymne fragmenty swojego życia.
Pozdrawiam wszystkich natykających się na moje wpisy ;p
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl